Dat de AFM nu alweer afwijkt van de aangescherpte Balkenende-norm is wrang. Ze weet immers als geen ander hoe bepalend de ‘toon aan de top’ is voor de gehele cultuur van een organisatie.

Natuurlijk, ze heeft een behoorlijke staat van dienst. Dus de Autoriteit Financiële Markten mag in haar handjes knijpen met de komst van Femke de Vries in het bestuur. Maar om voor haar nou meteen een uitzondering te maken op de nog maar net aangescherpte Balkenende-norm is ook weer overdreven.

Sinds januari van dit jaar is de nieuwe wet normering topinkomens van kracht. Topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector mogen in plaats van 130 procent nog maar 100 procent van een ministerssalaris verdienen. De Vries is de eerste voor wie een uitzondering wordt gemaakt. Met een jaarsalaris van 218.890 euro gaat ze bij haar nieuwe werkgever zo’n 40.000 euro meer dan de norm opstrijken. Vanwege ‘haar brede ervaring en de zwaarte van de functie’, zo verdedigde minister van...