Opinie

‘Er is onevenredig veel aandacht voor de onvrede die leeft in Nederland, en onevenredig weinig voor wat mensen gelukkig maakt. We hebben in de afgelopen jaren verschillende onderzoeken gedaan waaruit bleek dat ”waarachtig contact met je medemens” op de allereerste plaats komt. In een onderzoek dat we samen met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid deden naar leefstijlen en zingeving stelden we de open vraag: ”Wat geeft de meeste betekenis aan het leven?” Dat wat wij ”de nabije ander” noemen, stond op 1: kinderen, partner, heel goede vrienden, familie.

In een onderzoek naar de belangrijkste bronnen van geluk zagen we hetzelfde. Werk, zelfontplooiing, het scoorde allemaal lager dan ”liefde geven en liefde ontvangen”. Opvallend was dat de uitkomst niet afhankelijk was van leeftijd of bevolkingsgroep. Jong of oud, lager of hoger opgeleid, autochtoon of allochtoon, iedereen van vijftien tot tachtig noemt “het in verbinding staan met anderen” het allerbelangrijkst. Er...