Editorial

Afstand van de waan van de dag is hard nodig. Daarom in deze VN een special met filosofen. Een top-12 van denkers filosofeert vrijuit over de grote vragen des levens. Niet simpel overigens om de intellectuele top van Nederland te identificeren.

Makkelijker was het om te zien dat Fitna niet hoort bij de top-12 van Nederlandse propagandafilms. Ik belde Chris Vos, oud-docent aan de Erasmus Universiteit en kenner van het genre. ‘Ach,’ zei Chris, ‘de opzet, de beeldtaal, de montage, alles is klassiek en vaak gebruikt. In de jaren vijftig liet de RVD films maken om mensen angst voor het communisme in te boezemen. Dat zou even bedreigend zijn als Hitler. Nogal cru om Nederlandse communisten die kort tevoren nog in het verzet hadden gezeten zo’n beetje gelijk te stellen met nazi’s.’

Ik bekeek een klassieker uit die tijd, Wij leven vrij van Kees Stip, die later bekend werd als puntdichter. Veel beter dan Fitna, maar ook met ‘de dreiging van naderend onweer uit het Oosten’,...