*** Ulrike Quade Company. Radio Exit Live.

Magisch komt een manshoge poppenfamilie vanuit de donkerte omhoog, alsof het een beeld is uit een pop-upprentenboek. Langzaam komt de familie dichterbij, en dan zie je pas hoe het zit. De poppen zitten met hun onderlijf elk om een been van een danser geschoven, en vier van die dansers glijden ruggelings naast elkaar over de vloer. Samen maken ze een hoek van negentig graden: de staande poppengroep en de liggende dansersgroep. En omdat de dansers net zo stijf bewegen en net zulke starende ogen hebben als de poppen, is het alsof de popfiguren en hun bespelers elkaar spiegelen. De nieuwe voorstelling van choreografe Ulrike Quade zit vol met bijzondere optelsommen van mens en pop. En waar in het moderne poppentheater de pop meestal probeert zijn bespeler in levendigheid te evenaren, hebben de mensen in Radio Exit Live juist een wezenloze levenloosheid die hun iets ‘popperigs’ geeft. Hun oogleden zijn met nietsziende ogen beschilderd, en ze...