De bezetenen. Toneelgroep Maastricht. Tournee t/m 20 april, toneelgroepmaastricht.nl

Opgewekte jarenzeventigpopliedjes brengen de acht acteurs van De bezetenen ten gehore. Eerst heel knap meerstemmig a capella, en naarmate de tweeënhalf uur vordert als een complete band. Zelfs in de korte pauze, als het publiek even mag plassen, zingen de acteurs door over ‘happy together’ zijn, en over de weg die ze samen zullen gaan. De muzikale intermezzo’s zouden ontspanning kunnen brengen in een voorstelling die op speed gespeeld lijkt. Maar de stijve, robotachtige manier waarop de acteurs musiceren, verdubbelt alleen maar de vervreemding waar regisseur Arie de Mol op uit is. Hij maakte een uptempo bewerking van het lange toneelstuk dat Albert Camus in 1959 maakte van Dostojevski’s lijvige roman Demonen. Camus wilde laten zien hoe eigentijds Dostojevski’s woeste revolutionairen waren, vanwege ‘de leegte in hun hart’ en hun onvermogen zich werkelijk te verbinden met een ideaal. Toneelgroep...