Dubbelinterview

Tom Lanoye: ‘De complexiteit van de aanslagen op de Twin Towers en de worsteling van de islamwereld met moderniteit, traditionalisme en identiteit heb ik beter leren begrijpen door het boek Occidentalisme dat Buruma schreef met Avishai Margalit. Dat boek maakte mij duidelijk dat de klassieke linkse analyse – die het heeft over opstanden uit armoede tegen het imperialistische Westen – niet opgaat. Het verklaart ook waarom de conservatieve analyse, de clash of civilizations, ook al niet klopt.’

Ian Buruma: ‘Het kernidee van het boek is dat het niet in de eerste plaats gaat om mensen uit het Oosten en hun vijandschap jegens het Westen. Het gaat erom dat het demonische beeld dat bepaalde extremisten nu associëren met het Westen, in wezen historisch gezien uit dat Westen zelf komt. Duitse nationalisten van tussen de twee wereldoorlogen spraken ook over de oorlog tegen het Westen, waarmee ze het liberale Engeland, het kapitalistische Amerika, de democratische idealen van...