1. Helpt het?
Dat moet op verscheidene gronden worden betwijfeld :

– Het mislukken van eerdere ‘laatste’ operaties om Bagdad tot rust te brengen. De laatste was operatie Samen Voorwaarts, gestart op 7 augustus 2005. Toen gingen 7000 Amerikanen Bagdad in, samen met 20.000 Irakezen, maar die laatsten kwamen nauwelijks opdagen of weigerden mee te vechten, vooral als het om sji”itische rebellen ging. Op last van premier Maliki mocht zelfs geen actie worden ondernomen tegen onder andere Sadr City. In oktober 2005 moest generaal Caldwell. (militaire woordvoerder van de VS in Irak) toegeven dat Samen Voorwaarts een fiasco was geworden en het toegenomen geweld ‘disheartening’ was. Intussen was het aantal sektarisch incidenten in Bagdad vernegenvoudigd, het aantal Irakese slachtoffers verviervoudigd. De enige redenen waarom het nu beter zou (moeten) gaan zijn dat Maliki beterschap heeft beloofd en geen keizer zonder kleren blijkt te zijn, dat er hardere rules of engagement zullen gelden, en...