Essay / Week van de Klassieken

De Week van de Klassieken heeft dit jaar als thema ‘helden’. Een goede gelegenheid om ons af te vragen hoe ons oordeel over Griekse en Romeinse helden tot stand komt. Laten we ons leiden door klassieke auteurs, bepalen we zelf wie we als held betitelen, of ligt het ingewikkelder? De vraag is van belang, omdat wij er in onze moderne wereld heel andere normen en waarden op nahouden dan in de Oudheid het geval was, en het dus voor de hand ligt dat wij onze helden helden noemen op basis van andere criteria.

Toen de Grieken in een ver verleden zochten naar personen die als rolmodel zouden kunnen dienen, kwamen ze haast vanzelf uit bij de krijgsman die uitblonk in moed en dapperheid. Dat was een logische keuze in een samenleving waarin het recht van de sterkste gold. In de Ilias van de heldendichter Homerus (zie ook pagina 64-66) lezen we op bijna elke bladzijde dat de hoofdpersonen zich voor de muren van Troje in gevechten van man tegen man probeerden te...