Dagelijks leven

‘Vluchten,’ antwoordde Fadlallah resoluut op de vraag wat een echtbreker deed als hij werd betrapt. Een minnaar die wegrende, toonde respect voor de heer des huizes. Hij kreeg misschien een klap en er werd geschreeuwd, maar dat was alles. Met stekende blaren en broekspijpen vol venijnig prikgras hield ik gelijke tred met mijn gids Fadlallah om maar niets van zijn woorden te missen. De nerveus voortstappende wiskundeleraar uit de Meidobbergen had zijn eindexamenklas in de steek gelaten om mij door zijn stamgebied te loodsen en hij sprak net zo makkelijk over het liefdesleven als over kamelendieven. Dat hij, gewezen moedjahedien en aanhanger van moslimfundamentalist Hassan el-Turabi, mild oordeelde over vrouwen die overspel pleegden, verbaasde me. Totdat ik erachter kwam dat zijn stam zich pas vrij laat tot de islam had bekeerd. ‘Heidense’ gebruiken als gemeenschap voor het huwelijk en verering van heilige stenen kwamen tot de jaren vijftig en zestig nog...