Door de terreur van moslimextremisten is het volgen van godsdienstige fanatici momenteel dagelijks werk voor de geheime diensten. Maar ook vlak na de oorlog hield de BVD al vele religieuze groeperingen in de gaten. Tot uiterst brave hervormden aan toe.

De circa driehonderd Nederlandse jongeren in de Markthallen in Amersfoort krijgen de hartelijke groeten van ‘de Amerikaansche jeugd’, vertelt prediker Douglas Fisher. De aanwezigen op de inspirerende ‘rally’ van Youth for Christ op 6 oktober 1946 hebben dan al geluisterd naar een gebed door de bekende Nederlandse evangelist Johannes de Heer en een lied van de Amerikaanse ‘zangleider’ Don Devos. Nu spreekt reverend Fisher over een ‘machtige geestelijke opwekking’ die in de Verenigde Staten plaatsvindt. En wat zijn jeugdige publiek vooral moet weten: Christus is er ook voor ‘Jong Nederland’, zegt hij, Christus is er ‘voor de geheele wereld’.

‘Geheim’ staat er met onderstreepte hoofdletters boven het...