Geschiedenis

De foto’s van het massagraf met twintig skeletten uit de Eerste Wereldoorlog haalden in 2001 de wereldpers. Tot dan toe hadden ze in een ge├»mproviseerd graf veertig centimeter onder het aardoppervlak gelegen vlak bij Arras. Hun stoffelijke resten vertoonden sporen van dodelijke verwondingen: twee misten deels hun schedel en bij twee ontbraken vrijwel alle botten. Hun legerschoenen verraadden de Britse nationaliteit en hun schouderemblemen verwezen naar het Lincolnshire Regiment dat op 11 april 1917 bij Point du Jour door de Duitsers tot staan was gebracht.

Stadsuitbreiding, nieuwe spoorlijnen en snelwegen in Noordwest-Frankrijk maken ‘preventieve’ archeologie noodzakelijk, stelt Alain Jacques, stadsarcheoloog van Arras. In het rijk ge├»llustreerde L’Arch├ęologie de la Grande Guerre doet hij met twee collega’s verslag van tien jaar onderzoek dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan wat tot nu toe door historici en ooggetuigen is opgetekend. Iedere gesneuvelde...