Museumbeleid / Nationaal Historisch Museum

Voor het eerst treedt het Nationaal Historisch Museum (NHM) nu in de openbaarheid, met de Vrijheidstrein die tot en met 5 mei door Nederland rijdt. Hoe is het inmiddels met dit omstreden museum in wording? En waarom is het er ook weer gekomen?

Het begon in 2006 met een oproep uit de politiek om een Huis voor de Nederlandse Geschiedenis te stichten. Het was een initiatief van toenmalig SP-voorman Jan Marijnissen en CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen. Zij werden gedreven door zorgen over het verdwijnen van (parate) historische kennis, die te weinig zou worden overgedragen op kinderen en allochtonen.’Kennis van onze wortels is van vitaal belang voor de samenleving’ stond er in de motie Marijnissen-Verhagen, die werd aangenomen door de Tweede Kamer. Kosten: vijftig miljoen voor de realisering (dat wordt waarschijnlijk meer), plus jaarlijks zeven miljoen voor de exploitatie.

Hoewel het Rijksmuseum, ons grootste museum voor kunst en...