Minister van staat Hans van Mierlo zit naast oud-burgemeester Bram Peper van Rotterdam op de sofa. Beide linkse veteranen leunen op een kruk. Oud-directeur Rudi Fuchs van het Stedelijk Museum loopt langs. Hij steunt op een wandelstok. Ook Harry Mulisch is er. Van Mierlo vertelt over zijn huwelijk, vorige week, met schrijfster Conny Palmen.

Even verderop staan de oud-bewindslieden Jos van Kemenade, Wim Meijer en Marcel van Dam elkaar te pesten. Van Kemenade draagt zijn gouden partijspeldje: vijftig jaar lid van de PvdA.

Zal van Dam niet meer krijgen, merkt Meijer op. Hij hield de sociaal-democraten in 2003 voor gezien en stemt tegenwoordig op de SP. Ik moet niets hebben van jullie blinde loyaliteit aan de PvdA, antwoordt Van Dam. Loyaliteit – die wordt bij de maffia op Sicili├ź ook hogelijk op prijs gesteld. Gezellig hoe de voomalige ministers en staatssecretarissen uit het kabinet-Den Uyl nog altijd met elkaar omgaan!

We zijn op het hoofdkantoor van uitgeverij De Bezige Bij aan...