De klokkenluider die Nova heeft getipt over de geheime stukken van het Kabinet der Koningin, blijkt Robert Coleman, sinds 2001 werkzaam als beveiligingsambtenaar op het ministerie van Algemene Zaken. In een interview met Vrij Nederland zegt Coleman deze week dat hij de laatste jaren herhaaldelijk aan de bel heeft getrokken over gebrekkige veiligheidsmaatregelen op het ministerie.

Letterlijk zegt hij: ‘Jan Peter Balkenende verklaart nu in de Kamer dat hij van niets wist, maar hij had het kunnen weten. Ik heb het jarenlang gerapporteerd in nota’s inclusief een lijst van mogelijke oplossingen.’

‘Dagelijks kon ik zo een stapel van twintig staatsgeheimen op het bureau van mijn meerderen deponeren. Gewoon aangetroffen in de prullenbak. Als ik die kan pakken, kunnen de schoonmakers dat ook. Bovendien werden de vuilniszakken gewoon buiten gezet.’

In het interview met Vrij Nederland geeft Coleman aan dat er nog meer schort aan de beveiliging van het ministerie van Balkenende. Sinds...