Beschouwing / Nieuwe foto-essays van Rudy Kousbroek

Een vrouw van zesenveertig jaar die in een lingeriecatalogus bladert, ziet precies hetzelfde als een jongen van twaalf jaar die die catalogus doorneemt. De­zelfde schouderbandjes, dezelfde cups, dezelfde pasvormen. Totdat je ze beiden vraagt welke rubriek hun voorkeur heeft, en waarom. Dan blijkt dat ze die catalogus toch heel verschillend bekeken hebben.

Zo is het ook een beetje met de foto’s die Rudy Kousbroek in de afgelopen jaren in de Haagsche Courant en in de Pro­vinciale Zeeuwse Courant selecteerde als uitgangs­punt voor een korte essayistische beschouwing. Die rubriek droeg als titel ‘Fotosynthese’, en dat werd gaandeweg een soort genre-aanduiding voor deze combinatie van kijken naar en reflecteren op een foto. Die beschouwingen, gebonden aan de maximale omvang van de rubriek en daardoor allemaal zo’n duizend woorden lang, bundelde de auteur voor het eerst in 2003 in Opgespoorde wonderen. Een tweede verzameling...