December 2001 Lucia de B. wordt gearresteerd op verdenking van moord

2003 De B. wordt veroordeeld voor vier moorden en twee pogingen tot moord. Ze gaat in hoger beroep

Februari 2004 Een medische getuige-deskundige schrijft het Hof dat hij zijn verhoor ‘een verbijsterende ervaring’ vond en levert ernstige kritiek op de gang van zaken

7 juni 2004 Het NFI krijgt van een laboratorium in Straatsburg te horen dat van een digoxine-vergiftiging (voor het Hof het bewijs dat De B. baby Amber heeft vermoord) geen sprake kan zijn. Het rapport komt pas in juni 2006 te voorschijn

18 juni 2004 De B. wordt met behulp van kettingbewijs veroordeeld tot levenslang plus tbs voor zeven moorden en drie pogingen tot moord. Direct bewijs, getuigen of een motief zijn er niet

December 2005 Het Comité Lucia, bestaande uit onder meer Metta de Noo (verpleeghuisarts GGZ), Bram Derksen (socioloog), en Ton Derksen (emeritus hoogleraar wetenschapsfilosofie) komt met feiten die de veroordeling van De B. op...