De invasie van de Sovjet Unie in Afghanistan leidde tot nieuwe spanningen tussen Oost en West en tot een nieuwe wapenwedloop in Europa. Het begin van de jaren tachtig wordt ook wel de Tweede Koude Oorlog genoemd. De nieuwe wapenwedloop en dan vooral de plaatsing van kernwapens en kruisraketten op Nederlandse bodem, vond veel weerstand onder een groot deel van de Nederlandse bevolking. De vredesbeweging werd in die jaren dan ook breed gesteund.

Op 29 oktober 1983 demonstreerden 550.000 mensen op het Malieveld in Den Haag. Het was de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis.

Twee jaar eerder, op 21 november 1981, verzamelden 300.000 mensen zich op het Museumplein in Amsterdam om te protesteren tegen de plaatsing van nieuwe kernwapens in West-Europa.