Wereld

Ondanks de bescheiden economische groei zijn de veiligheidsomstandigheden vorig jaar wereldwijd iets verslechterd.

Met 388 conflicten, een stijging van 18 ten opzichte van 2010, is de wereld ruim 4% onrustiger geworden. Onze onderneming kent twee hoofdproductgroepen die daarvan in wisselende mate hebben geprofiteerd. De divisie Conflictbeheersing heeft vanzelfsprekend iets geleden onder de toegenomen onveiligheid, de divisie Defensie & Interventie kende daarentegen lichte groei. Met name de wapenindustrie heeft zich goed staande weten te houden.

Met een omzet van circa vierhonderd miljard dollar hebben onze honderd grootste defensiewerkmaatschappijen een bevredigend resultaat geboekt. De sector heeft met een groei van 8% sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 adequaat gereageerd op de negatieve gevoelens van veiligheid bij de mondiale consument. De relatieve bloei tekent overigens een langetermijntrend: in tien jaar tijd is een wereldwijde omzetgroei van 60%...