Er gaat iets helemaal verkeerd in Nederland zorgland. Specialisten zijn te veel uren bezig met administratieve werkzaamheden.

Ho! Tot hier en niet verder!

Mensen die werken in de gezondheidszorg, en dat zijn er in ons land ruim 1,2 miljoen, moeten paal en perk stellen aan de hoeveelheid tijd die ze besteden aan hun administratie. Het zorgpersoneel moet in opstand komen. Ze moeten een lijn trekken. Een half uur administratie per dag. Maximaal.

Een opstand is noodzaak. Want er gaat iets verkeerd in Nederland zorgland. Wist u dat de gemiddelde specialist er aan is gewend dat ze één tot twee uur per dag registratiesystemen invult, het kwaliteitssysteem bijhoudt en haar medicijnenkeuze verantwoordt? Wist u dat uw fysiotherapeut vele uren per week achter zijn of haar computer zit om patiëntendossiers en declaraties in orde te maken? Wist u dat sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen er bij mij over klagen dat ze eenderde(!) van hun werktijd kwijt zijn aan computerwerk?

Voor een...