Rutte 2 heeft zijn plannen uitgevoerd. Tijd voor een nieuw regeerakkoord – met visie.

Tot dusverre werd Ruttes tweede kabinetsperiode gekenmerkt door enorme bezuinigingen en lastenverzwaringen. Rekenen we vanaf het begin van de crisis, dan heeft de regering straks structureel 61 miljard euro bezuinigd. Dat is ruim tien procent van onze economie, ongekend!

Maar mede dankzij deze bezuinigingen zijn de overheidsfinanciën weer op orde. Vorig jaar bleef het begrotingstekort al onder de fameuze 3 procent. Rutte behaalde zo vrij rap een van zijn hoofddoelen. En desondanks lijkt ook de economische recessie voorbij.

Politieke brandjes in de zorg, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt heeft Rutte geblust met akkoorden. Pen­sioenen, woningmarkt, energiebeleid; voor elk onderwerp wist dit kabinet in de polder de handen op elkaar te krijgen. Zelfs het probleem met de minderheid in de senaat verhielp Rutte door afspraken met de ‘constructieve oppositie’. Een prestatie van formaat.

Maar...