Nederlandse artiesten in New York

Er schuilt ongetwijfeld een kern van waarheid in dat loflied van Frank Sinatra op de carrièrekansen in New York: If I can make it there, I’ll make it anywhere. Toch is de drang om het ’te maken’ zelden een reden voor Nederlandse kunstenaars om zich in de Amerikaanse metropool te vestigen. Het zit anders.

‘Ik denk dat maar heel weinig kunstenaars het hier echt gemáákt hebben,’ zegt Sebastiaan Bremer, terwijl hij aan een werktafel in zijn ruime atelier in Brooklyn een zwart-witfoto met witte inkt bestippelt. Hij herinnert zich het ontnuchterende antwoord waarmee een ouder kunstenaarsechtpaar hem uit de droom hielp. Op de vraag wanneer je het als kunstenaar gemaakt hebt in New York kreeg hij te horen: ‘Als je hier twintig jaar solotentoonstellingen hebt, alleen maar goede recensies krijgt en in alle musea hangt die ertoe doen. Misschien dat je dan even op je lauweren kunt rusten, maar niet te lang want in deze stad ben je er eigenlijk nooit.’

Zelf...