Op naar de Verenigde Staten van Europa, betoogt Thomas Piketty in dit essay, dat hoort bij zijn zojuist verschenen bundeling van columns. ‘Een eenheidsmunt zonder gezamenlijke staatsschuld werkt niet.’

Het afgelopen decennium werd in hoge mate gekarakteriseerd door de wereldwijde financiële crisis die in 2007-2008 losbarstte en nog steeds voortduurt. Bij een eerste analyse kan de financiële crisis, die in de zomer van 2007 begon met de instorting van de subprimes (rommelhypotheken) in de Verenigde Staten, gevolgd door het faillissement in september 2008 van Lehman Brothers, gezien worden als de eerste crisis van het wereldomvattende vermogenskapitalisme van de eenentwintigste eeuw.

In het kort komt het erop neer dat de wereld vanaf het begin van de jaren tachtig werd overspoeld door een nieuwe golf van financiële deregulering en een ongebreideld vertrouwen in de zelfherstellende werking van de markt. De herinnering aan de depressie van de jaren dertig en de daaropvolgende...