Roman

Stern gaat over vergeefse verwachtingen. Een kinderloos echtpaar adopteert een Koreaanse peuter die hun doodgeboren zoontje moet vervangen. Het is een intelligent kind, maar sociaal even geïsoleerd en ongemakkelijk als zijn adoptievader. Deze klampt zich vast aan orde, het enige wat zijn adoptiefzoon bezighoudt, is gamen. Het zijn binnenvetters die op hun manier van elkaar houden, maar elkaar nooit nader komen. Moeder gaat haar eigen gang. De schrijver heeft een hoop in zijn mars. De slotpassage waarin de teleurgestelde vader door zijn vrouw en zoon over het hoofd wordt gezien is prachtig. Als geheel is de constructie echter zo zichtbaar dat die de verhaalillusie verstoort. In de Londense passages zit het boek nogal dicht op Coetzees Portret van een jongeman, dat rauwer is en weidser. Maar Thomas Heerma van Voss komt er wel, dit is pas zijn tweede roman.

Thomas Heerma van Voss, ‘Stern’, Thomas Rap, 224 p., € 16,50