Het is bijna niet nodig om nóg eens uit te leggen wat de chicken game is: het tijdverdrijf van Amerikaanse jongens uit de jaren vijftig die elkaar in de vette auto’s van hun vader op een te smalle weg tegemoet snellen en op elkaar dreigen te botsen. De eerste die zenuwachtig wordt en zijn auto naar de berm stuurt, is de verliezer, want hij was laf.

Dat spel heeft in vele verkeersongevallen en verlies van jonge levens geresulteerd, ondanks het rationele imperatief dat beide bestuurders afzonderlijk het fatale gevolg van hun stoerheid inzien en er belang bij hebben om net op tijd in te binden.

Voor de rauwe internationale politiek is les 1: dreig, maar ga niet te ver, en les 2: laat je vijand zien dat jij niet...