Onder de sobere titel ‘The multicultural Issue’ debatteren Ian Buruma, Ti­mothy Garton Ash, Pascal Bruck­ner en andere denkers van naam al maanden over de rol van moslims in de westerse samenleving. Plaats van samenkomst is de website signandsight.com, de Engelstalige vitrine van perlentaucher.de, sites die zich ten doel stellen ‘een Europese publieke ruimte’ te scheppen. Stukken die in de westerse media zijn verschenen, worden op signandsight in Engelse vertaling samengebracht.

Het begon bij de verschijning van Buruma’s boek over de veranderingen in de Nederlandse samenleving sinds de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, Murder in Amsterdam (Dood van een gezonde roker) en de recensie daarvan in de New York Review of Books, van de hand van de Britse hoogleraar en publicist Timothy Garton Ash. Daarna mengden anderen zich in de kwestie. Buruma’s portret van Ramadan is te lezen als een bijdrage aan die discussie.

‘Er zijn vele redenen waarom het wenselijk is dat...