Zondag 18 maart werd ‘De schreeuw’ geplaatst, het door kunstenaar Jeroen Henneman ontworpen gedenkteken ter nagedachtenis aan Theo van Gogh. Het vierenhalf meter hoge beeld moet recht doen aan de betekenis van een geliefd én gehaat publiek persoon. VN-fotograaf Bert Nienhuis exposeert van 22 maart tot en met 28 april zijn foto’s over het productieproces van het monument bij het Centrum voor Beeldende Kunst in Amsterdam

Monumentaal de mond gesnoerd

17-03-2007
Door Paul Kempers

[…]
Cactus
Nadat de media uitgebreid hadden stilgestaan bij de betekenis van Van Gogh, rees de vraag hoe de moord te herdenken en recht te doen aan Van Goghs complex-stekelige persoonlijkheid. Het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer schreef in 2005 een kunstopdracht uit voor een gedenkteken in de vorm van een cactus – Van Goghs vaste cadeau aan de gasten van Een prettig gesprek, zijn interviewserie op tv. Alleen professionele kunstenaars mochten reageren. Als richtlijn gold dat het ontwerp moest...