Zondag 18 maart werd ‘De schreeuw’ geplaatst, het door kunstenaar Jeroen Henneman ontworpen gedenkteken ter nagedachtenis aan Theo van Gogh. Het vierenhalf meter hoge beeld moet recht doen aan de betekenis van een geliefd én gehaat publiek persoon. VN-fotograaf Bert Nienhuis exposeert van 22 maart tot en met 28 april zijn foto’s over het productieproces van het monument bij het Centrum voor Beeldende Kunst in Amsterdam