Rushdie schrijft in zijn nieuwe boek vanuit een wij-blazende verteller. Maar: ‘wij van Sanders’ willen de ik van Rushdie!

Rushdie’s nieuwe roman The enchantress of Florence is een briljante, fascinerende en kleurrijke beschrijving van een ontmoeting tussen Oost en West. In zijn boek onderzoekt Rushdie met verve de parallellen tussen het Indiase rijk van grootmogol Akbar en het vroeg zestiende-eeuwse Florence van de Renaissance. In die tijd, op die verschillende plekken, bloeit gelijktijdig een beschaving waar de verbeeldingskracht aan de macht is en de zekerheden van het geloof hardop worden betwijfeld. Het werkelijke en de fantasie zijn nog niet ondergebracht in aparte domeinen, de fabel en de geschiedenis raken elkaar. In deze fabuleuze roman laat Rushdie zien hoe letterlijk we de macht van de verbeeldingskracht moeten nemen – zo letterlijk dat Mogolkeizers kunnen trouwen met niet bestaande vrouwen om vervolgens te vallen voor een Verborgen Prinses, wier schoonheid...