Twee jaar geleden nam Policy Network samen met de Wiardi Beckman Stichting het initiatief tot ‘The Amsterdam Process’: een internationale verkenning die tot een revival van de sociaal-democratie moet leiden, voorbij de Derde Weg. Wouter Bos werd toen gezien als een van de voortrekkers van de vernieuwing. De vraag is of Job Cohen het in zich heeft die rol over te nemen.