De terugtrekking van (misschien) 2100 Britse soldaten uit zuid-Irak is

  • ongeveer evenveel als eind 2006 door onder andere Des Brown (Defensie) en Margareth Beckett al was gemeld (‘enkele duizenden’) maar valt misschien zelfs wel wat tegen;
  • door Bush met Blair besproken. Dat heeft er toe geleid dat een oorspronkelijk geplande aankondiging in januari van terugtrekking uit de provincie Maysan, die zou samenvallen met de uitbreiding van 21000 door Bush, nog even een maand is uitgesteld.

In zoverre houdt Blair rekening met de surge van Bush.

  • Maar gelet op lokale verkiezingen en zijn eigen aanstaande vertrek was Blair niet van zijn plan af te brengen om na het debacle toch ook nog iets leuks over Irak aan de Britse kiezer mee te delen.
  • Basra is Bagdad niet: geen soennitisch en/of Al Qaida-geweld, maar wel shi’itisch geweld. Nog altijd enige tientallen doden per maand. Door het gezag aan de shi’iten terug te geven kan Basra ‘rustig’ worden, de Britten hebben de sympathie geheel...