Van baan veranderen is in het moderne bedrijfsleven de meest gebruikelijke manier van carrière maken. Hoe vaker je van baan verandert, des te prominenter je in de aandacht blijft, wat dan weer tot interessante nieuwe aanbiedingen leidt. Als het goed is, gaat je salaris er bij elke overstap een stuk op vooruit. Mensen die van hun vijfentwintigste tot hun vijfenzestigste bij hetzelfde bedrijf werken, getuigen van een zeldzame en enigszins gedateerde loyaliteit. Verjonging, vers bloed, flexibiliteit, permanente verandering: het zijn eigentijdse bedrijfsmatige ambities waar zelfs de overheid – traditioneel een bolwerk van vijfentwintigjarige en veertigjarige dienstjubilea – tegenwoordig graag voor tekent.

In de cultuursector verloopt de job rotation traditioneel aanzienlijk trager. Museumconservatoren of orkestdirecteuren zitten over het algemeen lang en trouw op hun plek, met alle voor- en nadelen van dien. Als er plotseling snelle wisselingen optreden, is er meestal een...