Hoe langer een burenconflict duurt, hoe meer het escaleert en hoe geringer de kans op verzoening. Op een dag moet je weg, desnoods geholpen door de woningbouwvereniging.

In Rotterdam en nog een aantal andere gemeentes in Nederland onderwerpen sociale woningbouwcorporaties potentiële huurders aan een screening. De antecedenten van gegadigden voor een huurwoning worden getoetst aan wat er bij de politie over hen bekend is, en mensen met een crimineel verleden kunnen worden geweigerd. In de vorige week uitgezonden Zembla-documentaire Burenruzie, over terroriserende buren, betoonde wethouder Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) zich verbaasd dat deze screeningspraktijk illegaal zou zijn. Woningbouwverenigingen moeten er toch voor zorgen dat huurders het woonklimaat niet vergiftigen?

Daar ligt inderdaad een taak, maar gegadigden weigeren is wel een heel draconische methode. De vrije sector is te duur voor mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Nee zeggen tegen hen...