Interview Karl Schlögel

in de inleiding van zijn monumentale essay Terreur en droom. Moskou 1937 schrijft Karl Schlögel (1948) dat hij altijd al wist dat hij op een dag dit boek zou schrijven: ‘Wie het wil hebben over Rusland in de twintigste eeuw en over het huidige postcommunistische Rusland, kan niet om het keerpunt heen dat met “1937” wordt aangeduid.’

In 1937-’38 werden tijdens de Grote Terreur in de Unie van de Socialistische Sovjet Republieken (USSR) meer dan anderhalf miljoen mensen gearresteerd van wie er bijna zevenhonderdduizend werden doodgeschoten. In het essay vertelt Oost-Europa- en Rusland-kenner Schlögel waarom 1937 zo’n bloedige periode inluidde in de geschiedenis van de USSR. De Russische Revolutie was twintig jaar geleden, maar nog altijd was de rust niet teruggekeerd. De gewelddadige collectivisering van de landbouw begin jaren dertig had het reusachtige land totaal uitgeput. ‘Iedereen in de USSR snakte naar rust. De Sovjetleiding had dat begrepen en wilde...