In het neoliberale westen zijn geen vijanden meer, alleen concurrenten. Gevolg is een existentiële leegte, die de voedingsbodem is voor islam terrorisme, zegt filosoof Byung-Chul Han.

In het essay dat Slavoj Žižek over de aanslagen in Parijs publiceerde, vestigt hij zijn hoop op radicaal links. De oorlog tussen het dorre liberalisme van het Westen en het religieuze, hartstochtelijke fundamentalisme zou alleen door links kunnen worden beslecht. Maar hoe?

Žižek wijst een minderwaardigheidscomplex aan als de oorzaak van terreur. De terroristen voelen zich bedreigd door ongelovigen en willen hen daarom bestrijden. Een echte fundamentalist zou een hedonist niet veroordelen maar genoegzaam vaststellen dat de jacht naar het geluk van de hedonist gedoemd is te mislukken. Maar de terroristen, schrijft Žižek, zijn geen echte fundamentalisten maar pseudofundamentalisten, gefascineerd door het materialistische leven van de ongelovigen. Ze proberen hun eigen zondige verlangens het...