Nonfictie | Vrije liefde van 1910-1939

Wie interesse voor Engelse literatuur opvat, wordt vroeg of laat geconfronteerd met het privéleven van de auteurs. Die hebben bijna zonder uitzondering dagboeken bijgehouden, brieven naar een uitgebreid netwerk van correspondenten gestuurd en autobiografische geschriften gepubliceerd. Het mag een wonder heten dat er nog tijd voor gedichten, romans en toneelstukken overbleef. Ik gebruik bewust de verleden tijd. Sinds de opmars van mobiele telefoon en e-mail verkiezen ook schrijvers vluchtigere communicatiekanalen.

De woordenvloed, zo schrijft Katie Roiphe in Uncommon Arrangements, Seven Portraits of Married Life In London Literary Circles, 1910-1939, brengt niet noodzakelijk verslag uit over een leven, maar geeft er ook gestalte aan. Katherine Mansfield en John Middleton Murry, die ook nadat ze met elkaar waren getrouwd veelal gescheiden leefden, vormden in hun drukke briefwisseling het ideale stel dat ooit op een dag in idyllische...