De aandacht voor Verantwoordingsdag – de derde woensdag in mei – staat zeker dit jaar in schril contrast met de aandacht voor Prinsjesdag – de derde dinsdag in september.

De plannen van het kabinet voor het komende jaar (Prinsjesdag) krijgen aanmerkelijk meer aandacht dan de realisaties over het afgelopen jaar (Verantwoordingsdag). Dat is raar, vooral omdat er tussen de begroting en de gerealiseerde uitgaven grote verschillen zitten.

Op Verantwoordingsdag wordt het parlement bedolven onder een stapel papier. En nee, die heb ik niet helemaal voor u doorgenomen. Ik heb een willekeurige steekproef genomen: zomaar een onderdeel uit een jaarverslag van een ministerie. De keuze viel op het ministerie van Economische Zaken, het eerste beleidsartikel. De Algemene Rekenkamer (die alle jaarverslagen controleert op rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven) is over de verslaggeving prima te spreken, dus dat is alvast het punt niet.

In dat eerste beleidsartikel van EZ staat de...