Het in Pinkers boek steeds hand in hand gaan van wetenschap, rede, humanisme en vooruitgang is ook niet iets wat Gray zo makkelijk accepteert. Waren er bijvoorbeeld niet prominente vertegenwoordigers van de Verlichting die geweld propageerden als middel om sociale transformatie te bewerkstelligen? Nee, volgens Gray betreft het hier niets meer dan speculatie.