Standplaats Berkeley, USA

Mijn vriend G. verheft nooit zijn stem, maar nu verklaarde hij op luide toon: ‘Sarah Palin zou in dit restaurant niet eens als serveerster worden aangenomen!’ G. is in deze contreien een soort beroemdheid, dus als hij zijn stem verheft in Chez P. (ja zeg: mag ik ook eens even blitsen?), dan luisteren de belendende tafels mee. ‘Ze zou geen idee hebben wat de dingen op het menu betekenen. Ze zou niet met lastige klanten kunnen omgaan. Ik betwijfel of ze de rekening zou kunnen opmaken.’

De bedoeling van zijn tirade was duidelijk: in Chez P. zou ze geen baan kunnen vinden, maar aan het hoofd staan van de machtigste natie op aarde, dat zou zomaar kunnen gebeuren.

Er werd veel gegniffeld en instemmend geknikt aan de tafels om ons heen, maar Berkeley is dan ook een onverbeterlijk progressief bastion.

Sinds haar benoeming heeft de McCain-campagne zijn uiterste best gedaan om deze stoere, schietlustige dame die de bijnaam ‘barracuda’ draagt en weet hoe ze elanden...