Non-fictie: De schilpadvader voedt op
Door Micha Wertheim

Het probleem met ambities is dat ze in de weg van maatschappelijk ­succes staan. Dat is de kern van het in Amerika even populaire als controver­siële boek Slaaplied van de schildpadvader. In het boek brengt de Amerikaanse hoog­leraar Arnold Ratsberger op prikkelende wijze verslag uit van de manier waarop hij zijn drie zoons probeerde te behoeden voor ambities.

Kinderen, zo stelt Ratsberger, krijgen voortdurend te horen dat ze alles kunnen bereiken zolang ze er hun zinnen maar op zetten. Dat is, zo toont hij met grafieken aan, totale onzin. Ratsberger, van huis uit statisticus, laat zien dat vrijwel iedereen behoort tot de middelmaat. Wie zijn kinderen wil voorbereiden op het leven, dient vroeg op dat gegeven in te spelen. Aangezien middelmatigen altijd in de meerderheid zijn, zullen degenen die erbovenuit steken altijd met afgunst worden bejegend.

Arnold Ratsberger spreekt in dit verband van de vloek die talent heet....