01-09-2007
Door Edzard Mik

De vriend van de Franse kunstenares Sophie Calle beëindigde hun relatie per e-mail. Aangespoord door de laatste zin: ‘zorg goed voor jezelf’ besloot Calle wat geacht wordt privé te zijn in het naakte licht van de openbaarheid te plaatsen en maakte er kunst van. Dat doet ze vaker. Maar wat doet het ons?

Een zekere G. schreef een e-mail aan de Franse kunstenares Sophie Calle waarin hij hun liefdesrelatie verbrak. Zijn woorden koos hij zorgvuldig. Hij was een schrijver, dus zijn beroep verplichtte hem daartoe. Als een ieder kan ook een schrijver niet aan zichzelf ontsnappen. Voor een schrijver betekent dat: welluidende zinnen maken, onder alle omstandigheden. Misschien vond hij het helemaal niet prettig om een mooie afscheidsbrief te moeten schrijven en zijn onmacht weer eens te fraai te verpakken, en was hij liever marktkoopman of bouwvakker geweest.

Vooral zijn worsteling met zichzelf, zijn onrust beschreef G. Dat was ondanks al die goed gekozen...