Wat bezielt president Karzai? Niemand begrijpt waarom de Afghaanse president de laatste tijd de hand bijt waaruit hij eet. De betrekkingen tussen hem en Obama zijn nog nooit zo slecht geweest, en dat op een moment dat de Verenigde Staten alles op alles zetten om er nog een slotoffensief tegen de taliban uit te persen.

Warm is de verhouding nooit geweest. Zesentwintig vergaderingen en elf maanden kostte het Obama vorig jaar voordat hij ervan overtuigd was dat het zin had om nog eens dertigduizend man extra naar het oorlogsgebied te sturen. Maar alleen als de eerste soldaten in juni 2011 al weer naar huis zouden gaan, was de voorwaarde. Daarna moet Afghanistan voor zijn eigen veiligheid gaan zorgen.

Verder moest Karzai onmiddellijk de gierende corruptie uitroeien, een eind maken aan nepotisme en beginnen met politieke hervormingen. Obama’s ambassadeur in Kabul Karl Eikenberry, oud-commandant van de troepen in Afghanistan, had er helemaal geen fiducie in en was tegen de surge...