Feiten over de opstand in Syrië zijn schaars. Waar kun je wel goede informatie vinden?

Censuur. Meer dan een half jaar is de opstand in Syrië al bezig. Volgens een schatting van de Verenigde Naties zijn er door het geweld al meer dan 2900 mensen om het leven gekomen. Precieze aantallen zijn onbekend. Ook is niet duidelijk of de opstand gewelddadig of vreedzaam van aard is. Journalisten mogen het land niet in en in Syrië zelf wordt veel gecensureerd.