Interview Haci Karacaer

‘De dag nadat minister Donner de eerste steen van onze prachtige Westermoskee had gelegd, toch wel de kroon op alle inspanningen van de laatste jaren, heb ik mijn beslissing om op te stappen in kleine kring bekendgemaakt.’

Zal Milli Görüs na uw vertrek weer strenger in de leer worden?

‘Volgens mij niet. Er zijn zeker mensen die blij zijn dat ik weg ben, voor sommige bestuursleden was ik te progressief. Maar er zijn ook actieve afdelingen zoals die in Amersfoort, Haarlem en Deventer waar een nieuwe generatie de leiding heeft overgenomen. Zij beseffen heel goed dat het contraproductief is om je van de samenleving af te keren.’

Er wordt beweerd dat er binnen Milli Görüs enkele bestuursleden waren die aandrongen op uw vertrek.

‘Ik heb het niet altijd makkelijk gehad, ik liep soms voor de troepen uit. Ik vond, en dat zei ik onomwonden, dat moslims mee moeten doen. Je kunt niet in een land wonen en alleen maar consumeren. Binnen het bestuur waren mensen die...