Zeg nooit te snel dat Jan Peter Balkenende de regie uit handen heeft gegeven. Twee weken geleden deden Ineke van Gent en Kees Ven­drik van GroenLinks hun beklag over de ‘oorverdovende stilte’ die de premier in acht nam over het hoogoplopende conflict met de Bel­gen over het uitbaggeren van de Westerschelde.

Inmiddels hebben Groen­Links, D66 en regeringspartij Chris­ten­Unie hem naar de Kamer geroepen. Maar nu met de vraag: kan Bal­ken­en­de uitleggen waarom hij zich zo intensief heeft bemoeid met het conflict dat er bijna toe leidde dat de restaurants in de Antwerpse binnenstad tot een boycot van de Zeeuw­se oesters en mosselen overgingen? Vol­gens de Volks­krant zou de premier, die geboren is in het dorp Bie­ze­lin­ge op Zuid-Beveland, in april van dit jaar de ambtenaren van minister Verburg en staatssecretaris Hui­zin­ga bruusk terzijde hebben geschoven.

De Westerschelde was voortaan chef­sache. Het plan om in ruil voor het uitdiepen van de zeearm de...