Kunst / Collectie Nederland

Het museum is dood. Leve het museum. Volgens de Raad voor Cultuur moet alles anders. Aan de bezoekcijfers ligt het niet: de raad telde meer dan 24 miljoen mensen die vorig jaar naar een Nederlands museum gingen. Dat cijfer stijgt al jaren. Nee, het probleem is veeleer de hoeveelheid musea. Die vliegen ons namelijk om de oren. In geen land ter wereld zijn er zoveel: 847 volgens de raad. Nederland museumland. Dat duizelingwekkende aantal ziet de raad niet als teken van vitaliteit maar van versnippering. Er zou een einde gemaakt moeten worden aan de stoet van dwergen met slechts een enkele reus die een vuist kan ballen. Het advies, ‘Ontgrenzen en verbinden: naar een nieuw museaal bestel’, dat vorige week werd aangeboden aan minister Jet Bussemaker (PvdA) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, spreekt ferme taal. Het stelt niets minder dan een herverkaveling van het museale landschap voor, die in 2017 voltooid moet zijn.

Het advies van de Raad behelst...