Uit het leven

Nettie Klomp, op 2 maart op 77-jarige leeftijd overleden, was gynaecoloog, jurist, schrijfster en ruim twintig jaar lang directeur van de Kweekschool voor Vroedvrouwen in Amsterdam, nu de Academie Verloskunde. Honderden vrouwen, maar ook mannen heeft zij opgeleid tot vroedvrouw. Aan het ‘ellendig modieuze’ woord verloskundige had ze een gruwelijke hekel en ze zei: ‘Ik ben, hoewel vrouw, tóch geneesheer-directeur; waarom zou een man dan geen vroedvrouw kunnen zijn, als hij het geduld en de wijsheid kan opbrengen, die vroeger kennelijk alleen aan vrouwen werd toegeschreven.’ Ze was eigenwijs, halsstarrig, droeg stoere Finse jurken en rookte als een ketter, ook op college. ‘Die colleges waren,’ zeggen oud-studenten, ‘fenomenaal, oergeestig, vol anekdotes, op de praktijk gericht; alsof jijzelf de bevalling, waarover zij vertelde, had gedaan. Onvergetelijk.’

Vrouwen, vond zij, behoren thuis te bevallen, en alleen bij complicaties naar het ziekenhuis te gaan. De vroedvrouw...