Non-fictie / S. Montag

Niemand kan buiten zichzelf treden. Zo ook niet H.J.A. Hofland, ook al doet hij daar vanaf 3 augustus 1973 goed zijn best voor. Vanaf die datum schrijft hij wekelijks een column voor NRC Handelsblad onder naam van zijn alter ego S. Montag. Dit op het oog rustige heerschap rond de pensioengerechtigde leeftijd heeft zichzelf een verantwoordelijke taak toebedeeld: het vastleggen van de kleine tekenen des tijds.

Hij doet dat niet door te theoretiseren over wat hij in de leunstoel leest of op de televisie ziet, helaas de werkwijze van menig columnist. ‘Liever schrijf ik over allerlei op zichzelf staande merkwaardigheden en mirakels waaraan het straatleven zo rijk is.’ Elke week gaat Montag op inspectietocht en komt thuis met een overpeinzing. De ene keer is het hem opgevallen dat er steeds meer lopend gedronken wordt of analyseert hij het vandalisme in de tram, ‘dat miskende laboratorium van de postmoderne samenleving’, dan weer schrijft hij een kleine sociologie...