Nu soennitische extremisten oprukken en sjiitische milities weer tot leven zijn gekomen rijst de vraag: wat staat de stad nu weer te wachten?

Als hij hoort dat ik terug ben in Bagdad, stuurt Munjid al-Rezali twee lijfwachten om me naar zijn mortuarium te brengen. Ik sputter tegen. Vergeleken bij mijn bezoeken tussen 2003 en 2010 oogt de stad aanmerkelijk meer ontspannen. Veel van de explosiewerende muren die van talloze wijken een betonnen doolhof maakten, zijn verdwenen. Het centrum is zelfs druk en de etalages glitteren. Ook vrouwen gaan weer over straat, sommigen ongesluierd en in modieuze kleding. Maar Munjid snijdt me de pas af: ‘Vergis je niet. Het lijkt veilig, maar dat is het niet.’ De volgende dagen zullen ook andere oude bekenden blijk geven van hun stilte-voor-de storm-gevoel nu de extremistische beweging IS (voorheen ISIS) en Iraakse soennitische groepen de omgeving van Bagdad hebben ingenomen en sjiitische milities weer tot leven zijn gekomen.

‘Het lijkt veilig...