Alleen duurzame veehouderij heeft nog toekomst, zegt de SER. Wie niet duurzaam boert, krijgt financiële steun om het veld te ruimen. Welke andere sectoren kunnen we met dit principe duurzamer maken?

Vorige week presenteerde de Sociaal Economische Raad (SER) een welhaast radicaal advies dat zomaar als blauwdruk kan dienen om heel Nederland mooier, schoner en toekomstbestendig te maken.

In de beste poldertraditie zijn de belangrijkste spelers – wetenschappers, ambtenaren, bankiers en vertegenwoordigers uit de land- en tuinbouwsector – om de tafel gaan zitten. Ze schreven een straf lijstje aanbevelingen met als belangrijkste conclusie: voor duurzame veehouderij is in Nederland nog toekomst, de rest hoort tot de geschiedenis. Krachtige regie, maatwerk en financiële maatregelen zijn onontbeerlijk voor de ‘noodzakelijke versnelling van de verduurzaming van de veehouderij’, stelt de SER-commissie onder leiding van oud-milieuminister Ed Nijpels (VVD). Alleen de duurzaamste...