Het kabinet lijkt opgewekt over haar economische plannen. Maar aan het voorgestelde bezuinigingspakket valt niets goeds te ontdekken

De komende twee maanden gaan Rutte en de zijnen dus praten over de economie. Pra­ten met de sociale partners, praten met de oppositie. Onder­werp van gesprek is het nieuwe ‘aanvullende pakket’ dat het kabinet afgelopen vrijdag heeft onthuld.

Doel van deze nieuwe 4,3 miljard euro aan bezuinigingen en belastingverhogingen is tweeledig: begrotingsdiscipline in 2014 én het land sterker uit de crisis laten komen.

Maar eerst gaan we erover praten. Premier Rutte loofde alvast zijn gesprekspartners als ‘verstandige mensen die zo van dit land houden’. Minister Dijsselbloem roemde de bereidheid van de oppositie om ‘er samen uit te komen’ en minister Asscher wees de vakbonden nog eens opgewekt op ‘alle kansen’ die er liggen. Opgewekt stelletje, dat is het. Maar dat ‘pakket’ van ze? Daar valt niets goeds aan te ontdekken.

Het begint al...