De laatste zestig jaren werd Nederland geregeerd door dertien minister-presidenten. Tien daarvan waren christen-democraten, die samen achtendertig van de zestig jaar regeerden, dus gemiddeld nog geen vier jaar per persoon. De drie andere eerste ministers waren sociaal-democraten, die samen tweeëntwintig jaar regeerden, dus gemiddeld zeven jaar per persoon.

De drie onchristelijke adempauzes vielen rond de jaren 1955, 1975 en 1995. De socialistische premiers kregen ieder een probleem met de monarchie op hun bordje. Tussen Drees en Den Uyl zitten vijftien jaren, tussen Den Uyl en Kok zeventien jaar. Het is niet moeilijk om te voorspellen dat er rond het jaar 2015 weer een sociaal-democraat minister-president mag worden, die een eigen monarchieprobleem krijgt op te lossen.

Noch de christenen, noch de socialisten krijgen de meerderheid van de stemmen. Deze keer is de verwachting zelfs dat ze niet eens samen een meerderheid zullen halen. Wat er ook uit de bus zal komen: een flinke...